אסתר ועקיבא ארבל נמנים על מאגר המרצים של משרד החינוך.

ההשתלמויות שצוות טכנוקט מנחה הן משני סוגים:
1. חיצוניות: הכשרת מורים או גננות במסגרת השתלמויות בפסג”ה – על פי הזמנה של הפיקוח.
בהשתלמויות אלו הנושאים מוגדרים על ידי הפיקוח.

2. פנימיות: הכשרת מורים ומדריכים, המלמדים את התכניות של טכנוקט במסגרות שונות:
מורים הנמנים על צוות בית הספר הרוכש את התכנית [בעיקר בבתי ספר של ילדים עם צרכים מיוחדים, בתי ספר חרדיים או בתי ספר דוברי ערבית]
מדריכים המועסקים על ידי ארגונים או עמותות, המפעילים את התכנית
מדריכים המועסקים על ידי חברת טכנוקט