1

מלאו את השאלון

2

נרכיב הצעה בהתאם לתשובותיכם

3

נשלח לכם הצעה רלוונטית ומפורטת 

בהתאם למידע שאתם תשלחו לנו, אנחנו נרכיב את ההצעה. ככל שהמידע יהיה מפורט יותר  ההצעה תהיה רלוונטית יותרמהי המסגרת?

תפקידך במסגרת

מטרת הפעילות / האירוע

תיאור של הפעילות / האירוע - פרטו ככל הניתן

משך האירוע

מי המשתתפים?

גיל הילדים (אפשרות בחירה מרובה):
4-78-1213 ומעלהרב גילאי

מספר משתתפים