המתקנים מלווים קורס שנתי בנושא המרות אנרגיה.
הקורס והמתקנים נבנו בגישת STEM, והם משלבים את כל ארבעת הרכיבים: מדע [S] טכנולוגיה [T] פיתוח ובנייה [E] ומתמטיקה [M].
התערוכה מתאימה במיוחד לכיתות חטיבת הביניים והחטיבה העליונה או לתלמידים צעירים יותר הלומדים במסגרות מצוינות.
מתקני התערוכה פותחו בשיתוף עם חברת רובינשטיין ציוד מדע ויוצרו על ידו.

גלריית תמונות של התערוכה: