טיול באתרים שונים. בכל אתר עוסקים בסוגיה מדעית הקשורה לאתר זה – עורכים ניסויים ובונים דגם הקשור לאתר.

לדוגמה:

ברמת הגולן מבקרים ברכס הטורבינות, שבו מפיקים חשמל משבשבות ענק המונעות על ידי הרוח. בונים שבשבת. מניעים אותה באמצעות כוחות שונים: באמצעות רוח, מים, ואפילו באמצעות חשמל סטטי.