שמור על העולם ילד

מתכונת הפעילות זהה לסדנאות הרגילות של טכנוקט, אולם הדגמים שהמשתתפים בונים אינם מתבניות פוליגל שטכנוקט מייצרת אלא ממארזים ממוחזרים.

לדוגמה בתמונה: “גלגליים” – רכב דו-אופני, שיש לו מנוע גומי.

ניתן לבנות גלגליים מתבנית קרטון שטכנוקט מייצרת או מקופסאות גבינה – כמו בתמונה.

לגלגליים הממוחזרים יש ביצועים דומים לאלו של הגלגליים מקרטון.