תלמודו בידו

שילוב מדע עם סוגיות תלמודיות והלכתיות

לדוגמה:

הסוגיה – האם מותר לחולה בבית חולים להזעיק את האחות באמצעות פעמון חשמל. לומדים את הפן ההלכתי.

בונים דגם של חדר ובו פעמון חשמלי, מאוורר, ומערכת תאורה. כל אחד מהצרכנים מופעל על ידי מתג שונה. לומדים את הפן הטכנולוגי של כל מתג. ומבינים את ההלכה שנפסקה.